Beiaardquiz

Test hieronder je kennis van de tintinnabulogie of beiaardkunde. Een tip : alle antwoorden zijn te vinden op een of andere plek van deze site. 

Aan het einde krijg je je resultaat en kan je de juiste antwoorden vinden. 

 1. De Leuvense stadsbeiaardier Matthias Vanden Gheyn schreef een aantal beiaardwerken die vandaag nog vaak door de beiaardiers worden gespeeld. Over welk soort stukken gaat het ? 

  Fuga's
  Preludia
  Sonates
  Toccata's

 2. In 1510 werd voor zover bekend het eerste beiaardklavier geplaatst. In welke stad gebeurde dit?
           Aalst  
           Antwerpen
           Duinkerke
           Oudenaarde  

 1. Het gewicht van klokken neemt snel toe naarmate zij lager klinken. Indien een fa-klok ongeveer 1.000 kg weegt, hoeveel weegt dan een fa-klok die een octaaf lager klinkt ?
           2.000 kg  
           4.000 kg
           8.000 kg
   
        16.000 kg  

 1. In welke stad kan je de oudste met de hand bespeelbare beiaard ter wereld gaan beluisteren ?
           Mespelare  
           Monnickendam
           Oudenburg
           Zierikzee  

 1. Welke auteur lag mee aan de basis van de doorbraak van de beiaard in de Verenigde Staten ?
           Ronald Barnes  
           Edward Bok
           Percival Price
   
        William Gorham Rice  

 1. Wat is de samenstelling van klokkenbrons ?
           20 % koper en 80 % tin  
           50 % koper en 50 % tin
           80 % koper en 20 % tin
           80 % tin, 10 % koper en 10 % zilver

 
 1. Georges Rodenbach schreef met Le carillonneur een bekende roman met een beiaardier als hoofdrol. Hoe heet zijn tragische held ?
           Joris Borluut  
           Marten Davits
           Jan Van Bevere
           Jacob Vincent

 
 1. Wat gebeurt er met de klank van een klok als het kouder wordt ?
           De toon wordt hoger.  
           De nagalm wordt korter.
           Het volume wordt lager.
           Er gebeurt niets.

 1. Vul het laatste vers van Vondels beroemde beiaardgedicht aan :
  Voert dien klokhelt op ít altaer Ö
           Eens gezien in duizent jaer.  
           Eert hem als een martelaer.
           In het ganse lant vermaert.
           Wel omringt door engílenschaer.

 1. Wat antwoordde de Portugese koning Johan V toen hij rond 1720 de Zuidelijke Nederlanden bezocht en hoorde hoeveel een beiaard kost ?
           Beiaardmuziek is lawaai dat veel geld kost.  
           Dan koop ik nog liever hetzelfde gewicht in kanonnen.
           Dan wil ik er twee.
           Kan ik hier kopen op krediet ?

 1. Wat is de zwaarste beiaardklok van BelgiŽ ?
           Gabriel, de basklok van de Antwerpse stadsbeiaard  
           De Liberty Bell of Louvain, in de Leuvense universiteitsbibliotheek
           Roeland in het Gentse belfort
           Salvator, basklok van Sint-Rombouts in Mechelen

 1. Onder welke voorwaarde konden de meeste beiaarden in BelgiŽ bewaard blijven tijdens de Tweede Wereldoorlog ?
           Eenzelfde gewicht aan luiklokken of andere koperen voorwerpen moest worden ingeleverd.  
           Er moest een losgeld voor betaald worden.
           Ze mochten niet spelen.
           Ze moesten spelen.

 1. Wat is de technische benaming van de ďgebonden zangĒ die Jef Denyn op de beiaard introduceerde en die snel het handelsmerk werd van de Belgische beiaardiers ?
           Cantando  
           Tenuto
           Tremolo
           Vibrato  

 1. In welke Middelnederlandse tekst komt het woord beyaert het eerst voor ?
           Beatrijs  
           Floris en Blancefloer
           Karel ende Elegast
           Vanden Vos Reynaerde

 1. Hoe heet de internationale beiaardwedstrijd die om de 5 jaar in Mechelen wordt georganiseerd ?
           De Gulden Klepel  
           Jef Denynwedstrijd
           Koningin Fabiolawedstrijd
           De Maneblusserstrofee

 1. In welke roman voert Harry Mulisch als hoofdfiguur een beiaardier ten tonele ?
           Archibald Strohalm  
           De ontdekking van de hemel
           Het beeld en de klok
           Het zwarte licht

 1. Wat betekent het Middelnederlandse woord beyaert niet ?
           Klokkenspel  
           Paard
           Versterkte burcht
           Ziekenzaal

 1. Uit welke streek, bekend om zijn rondtrekkende klokkengieters, zijn de beroemde gebroeders Hemony afkomstig ?
           Gelderland  
           Lotharingen
           PicardiŽ
           Westfalen

 1. In welke streek van Europa wordt het primitieve beieren tegenwoordig niet meer beoefend ?
           AndalusiŽ  
           Beieren
           Rusland
           Wallis

 1. In 1962 kwam Marilyn Monroe om het leven door een overdosis. Maar negen jaar eerder werd ze in een van haar films vermoord onder de klokken van een beiaard. In welke film ?
           Donít Bother to Knock  
           Love Nest

           Niagara

           Vert
igo

Klik hier voor de antwoorden!