W

 

Wekkering 

Andere benaming voor voorslag

 

Wind 

De windrichting bepaalt in hoge mate de afstand waarop men klokken en beiaarden kan horen. Bij onregelmatige windstoten krijgen klokken en beiaarden eigenaardige klankvariaties, zowel in volume als in toonhoogte. Het laatste effect is het zogenaamd Doppler-effect. De luchttrillingen van een klok worden door de wind als het ware samengedrukt, zodat de toonhoogte hoger, respectievelijk lager zal zijn, afhankelijk van de plaats van de luisteraar ten opzichte van de windrichting. Dit effect is vergelijkbaar met de achtereenvolgens stijgende en dalende toonhoogte van een ambulancewagen of een trein die eerst nadert en zich daarna verwijdert.  

Hoewel sommige luisteraars het spelen van de wind in de klokken aangenaam vinden, wordt algemeen aanvaard dat een sterke wind de muzikale appreciatie van de beiaard eerder in de weg staat dan bevordert.  

Wisselluiden

 

Nederlandse benaming voor change-ringing.