R

 

Rammel 

Andere benaming voor de voorslag.  

Repetitieveer 

Snelle toonrepetities worden mogelijk door een veer die aan de klepel bevestigd is en hem onmiddellijk na de aanslag terugtrekt. Meestal wordt als veer geen spiraalveer gebuikt, maar een bladveer, waarvan de weerstand kan afgesteld worden (zie bladveer). 
 

Restaureren 

Het restaureren van historische beiaarden is een complexe zaak omwille van verschillende redenen. Vooreerst is een beiaard niet enkel een historisch monument, maar ook een actief muziekinstrument. Bij een restauratie zal dan ook vaak een compromis moeten gevonden worden tussen historische en muzikale bekommernissen.  

Ten tweede is onze kennis van sommige aspecten van de historische beiaard vrij summier. Een restauratieplan is dan ook vaak gebaseerd op onbewezen hypothesen, vooral op het gebied van de mechanische inrichting.  

Ten derde houdt een herstemming een verdere beschadiging van de klokken in, aangezien ze enkel maar kan gebeuren door  brons weg te halen van het klokoppervlak.  

Tenslotte zijn de meeste historische  beiaarden niet in hun oorspronkelijke vorm tot ons gekomen, zodat er een keuze moet worden gemaakt tussen het herstel van de eerste “versie” van de beiaard en het in stand houden van de verdere historische evolutie van het instrument.  

De aantrekkelijkste situatie om een historische beiaard toch “radicaal” te restaureren is die waarbij de toren de installatie van een tweede beiaard toelaat. Zo is de bv. in de Onze-Lieve-Vrouwetoren van Amersfoort de historische Hemonybeiaard op “orthodoxe wijze” gerestaureerd en is in dezelfde toren een bijkomende nieuwe beiaard geplaatst.