E

 

Echowerking 

Zoals de meeste muziekinstrumenten bezit ook de beiaard een klankkast of resonantieruimte, namelijk de klokkenkamer in de toren.  

In het algemeen aanvaardt men dat een beiaard het best hangt in een gesloten klokkenkamer. Een gesloten klokkenkamer heeft een relatief groot muuroppervlak ten opzichte van de oppervlakte van de vensteropeningen. Door de aanwezigheid van wanden waartegen de klanken botsen voor ze de toren verlaten, ontstaat een echowerking die in de oren van de luisteraar elke klank als het ware iets “langer” maakt. Dit heeft onder meer het voordeel dat bij tremolospel, waarbij bepaalde noten in snelle afwisseling worden aangeslagen, de luisteraar de indruk krijgt een lang aangehouden noot te horen in plaats van snel herhaalde noten.  

Door de echowerking komen bovendien de hoge – en scherpe – boventonen van de klokken minder sterk naar buiten dan de lagere boventonen, wat aan de klokken ook een warmere klank geeft. Bij lichtere beiaarden is het gunstig effect van een gesloten klokkenkamer veel minder hoorbaar.                        

 

Elektromagnetische hamers 

Het traditionele automatisch speelwerk van de beiaard werkt via een metalen trommel waarvan de pinnen hamers naar omhoog trekken en op de klok doen terugvallen. Sinds de jaren ’50 werd dit systeem verlaten ten voordele van speelwerken met elektromagnetische hamers. Dit houdt in dat, telkens een klok moet klinken, een spoel die aan een hamer bevestigd is, geladen wordt met magnetisme. Hierdoor wordt de hamer tegen de klok aangetrokken. De grote voordelen van dit systeem ten opzichte van de klassieke speeltrommel zijn de lagere kostprijs en de mogelijkheid om op een snelle manier melodieën te veranderen.  

Door het feit dat elektromagnetische hamers naar de klokken worden “gepiloteerd”, veroorzaken ze meestal een agressievere klank dan “vallende hamers” van de oude trommelspeelwerken. Recentere speelwerken bieden de mogelijkheid om de kracht waarmee de hamer de klok raakt, te wijzigen.   
Elektromagnetische hamer 
in de beiaard van Barneveld

Evenredig zwevende stemming 

De moderne stemming, waarbij elk octaaf wordt ingedeeld in twaalf halve tonen die identiek zijn aan elkaar. Moderne beiaarden zijn, op enkele enkele uitzonderingen na, gestemd in de evenredige zwevende stemming (zie stemming).