Dit  is een informatieve website over beiaardkunst, voornamelijk gericht naar belangstellenden die (nog) geen specialist in het vak zijn. De belangrijkste doelstelling is de surfer enige vertrouwdheid bij te brengen over de beiaardkunst in het algemeen. Voor concrete info met betrekking tot indivuele beiaarden, concertagenda's enz. kan u terecht op de sites die vermeld staan in de webtips

Met betrekking tot het gebruik van materiaal uit deze site zijn de volgende regels van toepassing :

1) beeldmateriaal

De meeste foto's zijn genomen door mezelf (lexicon, FAQ ...). Een aantal foto's werden ontleend aan andere sites of (meestal oudere) publicaties (voornamelijk Hall of Fame). Voor zover mij bekend zijn ze vrij van copyright. Mocht bepaald materiaal toch onder copyright vallen, gelieve mij hiervan in kennis te stellen (info@beiaard.be).

De foto's in deze website mogen gebruikt worden voor elk niet-commercieel gebruik.


2) teksten

De opgedane kennis mag uiteraard vrij gebruikt worden. Dat is immers het doel van deze site. Indien u echter van plan bent om grotere tekstdelen letterlijk over te nemen, kan dat enkel mits bronvermelding en na contactname via info@beiaard.be.