Leuven, universiteitsbibliotheek  


 Schrijn voor de Grote Oorlog  


Op 25 augustus 1914 werd de Leuvense binnenstad gebrandschat door de Duitse bezetters. Vooral de moedwillige verwoesting van de historische universiteitsbibliotheek wekte wereldwijde verontwaardiging. In 1915 werd een internationaal initiatief genomen om de Leuvense universiteit een nieuwe bibliotheek te schenken. Op 4 juli 1928 werden het gebouw en de bijhorende beiaard ingehuldigd.  

De Amerikaanse architect Whitney Warren tekende een imposant gebouw in renaissancestijl met een belforttoren. Het gebouw bevat een omvangrijk iconografisch programma, ge´nspireerd door de geallieerde oorlogssymboliek. Het centrale fronton toont de gehelmde Onze-Lieve-Vrouw van de overwinning, die met een zwaard de Duitse adelaar doorsteekt. Verder vinden we sculpturen die verwijzen naar het Belgische vorstenhuis, kardinaal Mercier ("savior of carillons") en de geallieerde landen. Meer dan 300 opschriften verwijzen onder meer naar de Amerikaanse universiteiten die het project hebben ondersteund. Bladgoud en polychromie leggen de nodige accenten.   

De toren is 80 meter hoog en bevat drie verwijzingen naar het toenmalige aantal van 48 Amerikaanse staten. De vier wijzerplaten hebben geen cijfers, maar 48 sterren ; de hoogte van de toren tot aan het balkon is 48 meter en de beiaard telde oorspronkelijk 48 klokken. Ter hoogte van de beiaard bevat de toren sculpturen van het Gulden Vlies, de vier evangelisten en acht musicerende engelen. Het geheel wordt bekroond met een windwijzer in de vorm van een Belgische leeuw. Volgens sommigen is er een meer dan toevallige gelijkenis met de Giraldatoren in Sevilla, maar het "echte" voorbeeld is een van de torens van het Deense renaissancekasteel Frederiksborg.  

De beiaard is een geschenk van 16 Amerikaanse ingenieursverenigingen en is een herdenkingsmonument voor de Amerikaanse ingenieurs die sneuvelden in de Eerste Wereldoorlog. Het instrument werd gegoten door de Engelse firma Gillett & Johnston. Dankzij een grootscheepse mecenaatsactie onder impuls van de Amerikaanse beiaardier Margo Halsted werd het in 1983 gerenoveerd door Koninklijke Eijsbouts. Na de restauratie was het met zijn 63 klokken even de grootste beiaard van Europa. De 7 ton zware basklok, die ook het uur slaat,  draagt de naam Liberty Bell of Louvain. Het kwartierspel moest volgens de plannen van Warren de nationale hymnen spelen van de vier geallieerde landen die op Belgische bodem hebben gevochten. Dit plan ging niet door en 6 klokken laten nu reeds 75 jaar de Reuzegom horen, een motief dat intussen is uitgegroeid tot een auditief icoon van de universiteitsstad.  

De beiaard wordt tijdens het academiejaar bespeeld op dinsdag- en donderdagavond door universiteitsbeiaardier Luc Rombouts en gastbeiaardiers. Daarbuiten wordt hij geregeld gebruikt bij universitaire activiteiten.  

 terug | home