Vondel, Op 't Klokmusyk             
   Hugo, Ecrit sur une vitre flamande
  Rossetti, Carillon                             
Rilke, Quai du rosaire                   
Gerhardt, Het carillon                   
De Corte, Carillon                         
Van Wilderode, Beiaard              
Olmos, Al carillon de Flandes    
Dierick, Consonantia perfecta   
Tranströmer, Carillon                  

HALL  OF  FAME

Tien welluidende gedichten 
die beiaardklanken doen nagalmen in ons bewustzijn.