Jacob Van Eyck

   (ca. 1590-1659)
    Vader van de zuivere beiaard  


Jonkheer Jacob Van Eyck was een begaafd fluitspeler, beiaardier en componist. In 1625 werd hij beiaardier van de domtoren te Utrecht. Van Eyck was blindgeboren, maar had een fabuleus gehoor. Hij experimenteerde met consonantieverschijnselen van klokken, glazen enz. en wist hiermee de aandacht te trekken van vooraanstaande geleerden als Constantijn Huygens, Marain Mersenne en René Descartes.  

Van Eyck is de geschiedenis ingegaan als de eerste die het ideale boventoonpatroon van een klok identificeerde : grondtoon – priem – kleine terts – kwint – octaaf. Dit gebeurde in 1630. Vijftien jaar later brachten de Lotharingse klokkengieters François en Pieter Hemony zijn ideeën voor het eerst in de praktijk bij de totstandkoming van de beiaard van de wijnhuistoren te Zutphen.  

Deze realisatie betekende een revolutie in de beiaardkunst : voor het eerst was een zuiver klinkende beiaard gerealiseerd. De synergie tussen de wetenschappelijke inzichten van Van Eyck en het vakmanschap van de gebroeders Hemony heeft het beiaardlandschap ingrijpend gewijzigd en ervoor gezorgd dat de beiaard op het vlak van toonzuiverheid op het niveau kwam van de andere muziekinstrumenten.           

terug | home