Percival Price

  (1901-1985)

 


 Godfather van de Amerikaanse beiaardkunst 


Percival Price eigenlijk Frank P. Price - werd in 1922 titularis van de eerste beiaard van Canada, een instrument van 23 klokken in de Metropolitan Methodist Church in Toronto. Later werd hij achtereenvolgens titularis van de Rockefeller Carillon in New York, beiaardier van de Peace Tower in het parlementsgebouw te Ottawa en beiaardier en professor in campanologie aan de University of Michigan te Ann Arbor.   

Price was de eerste niet-Europeaan die het diploma haalde van de Mechelse beiaardschool. Toch liet hij de Mechelse invloed snel achter zich en bekwaamde zich in een meer eigentijdse compositiestijl voor beiaard. Hiermee legde hij de grondslag voor de hoogstaande Noord-Amerikaanse compositieschool voor beiaard.   

Hij was een onrustig zoeker die veel reisde en in alle werelddelen onderzoek verrichte naar klokken en beiaarden. In  1933 schreef hij het standaardwerk The Carillon. Na de Tweede Wereldoorlog reisde hij meermaals naar Europa om teruggevonden klokken te bestuderen. Dit resulteerde in de publicatie Campanology, Europe, 1945-1947. Twee jaar voor zijn dood verscheen Bells and Man, zijn magnum opus waarin hij het gebruik van de klok in verschillende Europese culturen beschreef.  

terug | home