Van Eyck
Vanden Gheyn
Denyn
Vincent
Price
Nees
Lefévere
't Hart
Robins
Barnes

 


Tien vooraanstaande beiaardiers die elk op hun manier geschiedenis schreven.

P.S. : Bent u beiaardier en vindt u zichzelf niet terug in de Hall of  Fame ? Geen paniek. U kan de Hall of Fame enkel vervoegen nadat u het tijdelijke met het eeuwige hebt verwisseld. U kan alvast uw plaats reserveren via info@beiaard.be. Vergeet niet uw verwezenlijkingen en uw verwacht jaar van overlijden te vermelden. Wij missen in onze Hall of Fame nog enkele vrouwelijke beiaardiers.