Utrecht, Domtoren  


 

 

  Meesterwerken van Hemony en Van Wou  In 1664 leverde François Hemony een beiaard van 35 klokken voor de Utrechtse Domtoren, de hoogste kerktoren van Nederland. Tien jaar later vernielde een orkaan een deel van het schip van de kerk, zodat de domtoren sindsdien alleen staat.   

Utrecht heeft een belangrijke rol gespeeld in de beiaardgeschiedenis. De beiaard werd actief bespeeld, ook in de “zwarte” 19de eeuw. Tijdens de eerste Wereldoorlog was Utrecht het centrum van het Noord-Nederlandse verzet tegen de hervormingsbeweging van Jef Denyn (“de broekse en tuimelaarse twisten”). 

De Utrechtse beiaard werd grondig gerestaureerd en uitgebreid in 1975. Momenteel telt de beiaard 50 klokken op basis van een fis-klok van 6.900 kg en wordt hij beschouwd als een van de mooiste beiaarden van Nederland. Bijzonder is het feit dat 34 van de 35 oorspronkelijke Hemonyklokken zijn bewaard gebleven. 

Maar zeker zoveel aandacht verdient het schitterende dertiengelui uit 1505 van Geert Van Wou, dat in 1982 opnieuw werd vervolledigd door Koninklijke Eijsbouts. Telkens wanneer de Utrechtse Klokkenluidersgilde het 32 ton zware gelui tot klinken brengt, dompelen ze het Utrechtse stadscentrum onder in een overdadig klankdecor dat een goed beeld geeft van de klokkenrijkdom van de Middeleeuwse steden.                        

Doorheen het jaar wordt de beiaard op zaterdag van 11 tot 12 u bespeeld door stadsbeiaardier Arie Abbenes. De Utrechtse Klokkenspelvereniging – de oudste beiaardvereniging ter wereld – organiseert elke zomer druk beluisterde zomeravondconcerten. Bovendien wordt het instrument elk jaar ingeschakeld in het bekende Festival Oude Muziek.  

terug | home