Inleiding

Hoofdstuk 1. De luiklok : het oudste massamedium van Europa

1. De behoefte tot communicatie op lange afstand en het gebruik van klokken
2. De klok in oudere culturen
3. Het ontstaan van de westerse luiklok
4. Het hoogtepunt van de westerse luiklok 

Hoofdstuk 2. De ontstaansgeschiedenis van de beiaard (13de-16de eeuw)

1. Enkele mythes over de term beiaard, over zijn uitvinder en over zijn plaats van ontstaan
2. Primitieve klokmuziek en het ontstaan van de beiaard
3. De eerste beiaarden 

Hoofdstuk 3. De gouden eeuw van de beiaardkunst (1650-1790)

1. De Hemony’s en de ontwikkeling van de stemkunst
2. Vlaamse beiaardgieters in de 18de eeuw
3. Het beiaardlandschap in de 17de en 18de eeuw
4. Het uitzicht van de barokbeiaard
5. Positie en taken van de beiaardier
6. De beiaardmuziek van de 17de en 18de eeuw
7. De waardering voor de beiaard in de 17de en 18de eeuw

  Hoofdstuk 4. De “zwarte eeuw” van de beiaardkunst (1790-1890)

1. Oorzaken van het verval van de beiaardkunst
2. Pogingen tot technologische vernieuwing
3. De beiaard als romantisch zinnebeeld 

Hoofdstuk 5. Jef Denyn en het ontstaan van de moderne beiaardkunst

1. De oorsprong van de Mechelse maandagavondconcerten
2. Het Denynstelsel
3. De oprichting van de Mechelse beiaardschool
4. De aantasting van de Mechelse dominantie 

Hoofdstuk 6. De beiaardkunst in de 20ste en 21ste eeuw

1. De Eerste Wereldoorlog en en de doorbraak van de beiaard in Amerika
2. De Tweede Wereldoorlog en de vernieuwing van het beiaardlandschap in Europa
3. De hedendaagse beiaardkunst 

Bibliografische wegwijzer