Klik op info@beiaard.be.  

 

Ook welkom zijn samenvattingen of abstracts van artikels die u geschreven hebt. Hieronder vindt u enige richtlijnen. 

Uw inspanningen kunnen ertoe bijdragen dat via deze site een mooi overzicht ontstaat van de campanologische kennis vandaag de dag. Van harte dank !