Luc Rombouts

Luc Rombouts werd geboren in 1962 en groeide op in Hasselt.    

Aan de K.U. Leuven werd hij licentiaat in de klassieke filologie en Master of Business Administration. Zijn interesse voor de beiaard werd gewekt in 1983 door de restauratie van de Leuvense universiteitsbeiaard. Hij schreef zich in in de nieuwe Leuvense beiaardklas en studeerde vier jaar later met grote onderscheiding af aan de Koninklijke Beiaardschool "Jef Denyn" te Mechelen.

Als universiteitsbeiaardier van Leuven bespeelt Luc elke dinsdagavond van het academiejaar de beiaarden in de torens van de universiteitsbibliotheek en de Sint-Jan-de-Doperkerk in het Groot Begijnhof. Op zondagmiddag musiceert hij op de stadsbeiaard van Tienen, een 18de-eeuwse instrument van Willem Witlockx.

Hij gaf beiaardrecitals in de meeste Europese beiaardlanden en de USA, speelde tijdens internationale beiaardfestivals en congressen en werkte mee aan een zevental CD-opnamen. Samen met zijn collega Twan Bearda vormt hij het duo The Bells' Angels, dat de mogelijkheden van vierhandig beiaardspel exploreert. 

Samen met Gilbert Huybens verzorgde hij de facsimile-uitgaven van het Leuvens Beiaardhandschrift (1756) en de preludia van Matthias Vanden Gheyn (1721-1785). Hij schreef het artikel Carillon in de nieuwe editie van de New Grove Dictionary of Music and Musicians. Samen met Beyens en Staf Vos publiceerde hij het vernieuwend boekwerk De beiaard. Een politieke geschiedenis (Universitaire Pers Leuven ,2009) en naar aanleiding van de viering van 500 jaar beiaard schreef hij het overzichtswerk Zingend brons. 500 jaar beiaardmuziek in de Lage Landen en de Nieuwe Wereld (Davidsfonds, 2010).