Antwoorden :

 

 1. b : Vanden Gheyn schreef 11 preludia (zie Hall of Fame)
 2. d : Het oudst bekende klavier stond in Oudenaarde (zie kleine kroniek en cursus)
 3. c:  De grotere klok weegt 8.000 kg (zie klein campanologisch lexicon)
 4. b : De oudste handbespeelbare beiaard hangt in Monnickendam (zie Hall of Fame)
 5. d : De grote promotor van de beiaard in de USA was William Gorham Rice (zie cursus)
 6. c : Klokkenbrons bestaat uit 80 % koper en 20 % tin (zie klein campanologisch lexicon)
 7. a : De held uit Rodenbachs roman heet Joris Borluut (zie Hall of Fame en cursus)
 8. a : Wanneer het kouder wordt, wordt de toon hoger (zie klein campanologisch lexicon)
 9. a : "Eens gezien in duizent jaer" (zie Hall of Fame)
 10. c : Johan V riep uit : "Dan wil ik er twee !" - in het Portugees (zie Hall of Fame)
 11. d : De zwaarste beiaardklok is de Mechelse Salvator (zie cursus)
 12. d : In W.O. moesten de beiaarden spelen uit zelfbehoud (zie cursus)
 13. c : De Mechelse "triltechniek" heet tremolo (zie klein campanologich lexicon)
 14. d : "Beyaert" verschijnt in Vanden Vos Reynaerde (zie kleine kroniek en cursus)
 15. c : De belangrijkste beiaardwedstrijd is de Koningin Fabiolawedstrijd (zie cursus)
 16. d : Mulisch' beiaardier verschijnt in Het zwarte licht (zie Hall of Fame)
 17. c : Een "beyaert" was geen versterkte burcht (zie cursus)
 18. b : De Hemony's kwam uit Lotharingen (zie Hall of Fame en cursus)
 19. b : Er wordt niet meer gebeierd in Beieren (zie cursus)
 20. c : Marilyn Monroe komt aan haar einde onder de klokken in Niagara (dit staat niet in beiaard.be)